Amical
91 - 88

Proximus Spirou Charleroi - Stella Artois Leuven Bears

Dimanche 18 septembre 2016 - 14:00
RTL Spiroudome
Rue des Olympiades, 2
6000 Charleroi
Belgian Championship
Belgian Championship
Belgian Championship
Belgian Championship
Belgian Championship
Belgian Championship
Belgian Championship
Belgian Championship
Belgian Championship
Belgian Championship

10x Belgian Championship

Belgian Cups
Belgian Cups
Belgian Cups
Belgian Cups
Belgian Cups

5x Belgian Cup

Partenaire CPH - Logo